› DUYURULAR

Raporlama işlemleri 02 Ekim 2017 Pazartesi saat 00.00'da başlamıştır.
Tüm raporlama ve onay işlemleri için son tarih 20 Ekim 2017'dir.

22/09/2017 Tarih ve 14676256 Sayılı Yazı Hakkında

02 Ekim 2017 tatrihi itibariyle rapor/eylem planları düzenlemeye açılmıştır. Okul/kurumlarımız 22/09/2017 tarih ve 14676256 sayılı resmi yazımız ekindeki hususlarda gerekli özeni göstererek raporlarını/eylem planlarını gözden geçirecek, gerekli düzeltme ve güncellemeleri yapacaklardır. İl Milli Eğitim Müdürülükleri 20 Ekim 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar tüm onay işlemlerini bitirecektir. Bu süreçte daha önce il MEM bünyesindeki komisyonca doldurulmuş olan "Okul Tabanlı Öz Değerlendirme Rapor"ları tekrar DOLDURULMAYACAKTIR.
Belirtilen tarihte site veri girişi ve onay işlemlerine KAPATILACAKTIR.

22/09/2017 tarih ve 14676256 sayılı resmi yazı için tıklayınız.

Öz Değerlendirme Rapor ve Eylem Planları Hazırlama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar için tıklayınız.


Resmî Dayanak

› Kalite İzleme ve Değerlendirme sisteminin Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki tüm okul/kurumlarda uygulanması ile ilgili 13/12/2016 tarih 14516122 sayılı Müsteşarlık makamı onayı için tıklayınız.

Kalite İzleme ve Değerlendirme sisteminin uygulanması ile ilgili Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığımızın 26/04/2017 tarih ve 5786417 sayılı yazısı için tıklayınız.» Öz Değerlendirme Takvimi

Sorumlu Kurum Faaliyet Faaliyet Aralığı
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Portal giriş şifrelerinin okullara ulaştırılması Nisan 2017
MTE okul/kurumları Öz değerlendirme portalı üzerinden rapor ve eylem planlarının hazırlanarak İl Milli Eğitim Müdürlükleri onayına sunulması.
Okul ve kurumlardan gelen rapor ve eylem planlarının değerlendirilerek uygun bulunanların onaylanması (Uygun bulunmayan raporlar, açıklaması da yapılarak yeniden düzenlenmek üzere okullara iade edilecek.)
2 Mayıs - 31 Temmuz 2017
İl Milli Eğitim Müdürlükleri "İl Kalite İzleme ve Değerlendirme Raporu"nun hazırlanıp onaya sunulması 1 Haziran - 25 Ağustos 2017
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı İl MEM’lerden gelen raporların değerlendirilerek onaylanması 1 Ağustos 2017 - 22 Eylül 2017
MTE Okul ve Kurumları Onaylan eylem planlarının uygulanması Eylül 2017 - Nisan 2018
©2018 T.C. MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü | Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Tüm hakları saklıdır. Gizlilik, kullanım ve telif hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.
İçeriğin tümünün veya bir kısmının kopyalanması, kullanılması, yayınlanması yasal izne tabidir.

5 kişi bağlı
KAPAT

Dikkat!

Raporlama ve onay işlemleri bitmiştir.