› DUYURULAR

Tüm raporlama işlemleri 31 Temmuz 2017 günü saat 23.59'da sona erecektir.
Bu tarihe kadar tüm okul/kurumların il MEM onaylarını almış olmaları gerekmektedir.
Bu tarihten sonra portal okul/kurum işlemlerine kapatılacaktır.

İl MEM Rapor İşlemleri Hakkında

Öz değerlendirme rapor inceleme, onaylama ve değerlendirme çalışmalarında şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 1. İl bünyesindeki tüm MTE okul/kurumlarının öz değerlendirme rapor ve eylem planlarının daire başkanlığımız tarafından eğitime alınan personelin rehberliğinde il bünyesinde kurulan komisyonca incelenip onaylanması,
 2. Her MTE okul/kurumu için Okul Tabanlı Öz Değerlendirme Raporunun okul/kurumun onaylanan kurumsal rapor ve eylem planları baz alınarak doldurulması,
  (Okul Tabanlı Öz Değerlendirme Raporularının ait olduğu okul/kurum adıyla adlandırılmasına dikkat edilecek,
  her raporun çıktısı alınarak raporu hazırlayana imzalatılarak dosyalanacak ve saklanacaktır.),
 3. Okul Tabanlı Öz Değerlendirme Raporlarından yola çıkılarak genel bir il değerlendirmesi yapılıp sektörün de tavsiye ve görüşlerine yer verilerek il MEM raporu yazılmalı,
 4. Yazılan il MEM raporu ve tüm okul/kurumlara ait Okul Tabanlı Öz Değerlendirme Raporları üst yazı ile DYS üzerinden daire başkanlığımıza iletilmeli,
 5. DYS üzerinden gönderim tamamlandıktan sonra mte_kalite@meb.gov.tr adresine bir e-posta ile
  a) İl MEM Öz Değerlendirme Raporu (PDF formatında)
  b) Tüm okul/kurumlara ait Okul Tabanlı Öz Değerlendirme Raporları
  c) Rapor/Eylem planı yapmayan okul/kurumlar ve kullanıcılarının listesi
  daire başkanlığımıza gönderilmelidir.
Not: Okul Tabanlı Öz Değerlendirme Raporları okul/kurum adıyla adlandırılmış olmalı, tüm raporlar tek klasörede toplanmalı ve bu klasör zip/rar formatında sıkıştırılmalı ve dosya adı olarak il adı verilmelidir.


Resmî Dayanak

› Kalite İzleme ve Değerlendirme sisteminin Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki tüm okul/kurumlarda uygulanması ile ilgili 13/12/2016 tarih 14516122 sayılı Müsteşarlık makamı onayı için tıklayınız.

Kalite İzleme ve Değerlendirme sisteminin uygulanması ile ilgili Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığımızın 26/04/2017 tarih ve 5786417 sayılı yazısı için tıklayınız.


İl Milli Eğitim Müdürlükleri Rapor İşlemleri İle İlgili Açıklama 06/06/2017

› İl Milli Eğitim Müdürlüklerilerin kuracakları komisyonlarla ilgili açıklama ve okul değerlendirmede kullanacakları rapor formatı portala eklenmiştir.
İlgili yazıyı ve rapor formatını görmek için tıklayınız.


Bazı Sorunlar ve çözümleri

› Yanlışlıkla açılan "Geliştirilecek Alan"ların silinmesi:

1- Sehven açılmış alana herhangi bir şey yazın. Örneğin; a.
2- Formu kaydetmek için "Kayıt Ekle" / "Kaydı Güncelle" (soru hangi kısımdaysa o kayıt buttonuna tıklamanız gerekiyor) düğmesine tıklayınız.
3- Kayıt işlemi bitince sehven açılan alanın silme düğmesine tıklayınız ve açılan pencereye "Evet" deyiniz.

› Mükerrer soru kayıtlarının çözümü:

Bu sorun form gönderme esnasında, kayıt devam ederken kayıt düğmesine birden fazla kez tıklamayla oluşmuştur. Bunun tekrar olmaması için ekibimiz önlemini almış ve kayıt düğmeleri tıklandıktan sonra kayıt işlemi bitmeden tekrar aktif hale geçmeyecek şekilde programlanmıştır. Bu konuda kullanıcıların yapabileceği bir işlem yoktur.
Sorunun düzeltilebilmesi için kurum kodu ve sorunu yaşayan kullanıcının kullanıcı adının uacikgoz@meb.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.


Portal Kullanıcılarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 02/06/2017

› Öz Değerlendirme Uygulamasıyla ilgili telefon, e-posta vb yollarla Daire Başkanlığımıza iletilen soru ve sorunlara ilişkin açıklamalara ulaşmak için buraya tıklayınız.


Mesleki Eğitim Merkezleri(Çıraklık Eğitimi Merkezi) İçin Güncelleme 16/05/2017

› Mesleki Eğitim Merkezleri(Çıraklık Eğitimi Merkezi) için sistemde yeni bir münferit birim tanımlaması yapılmıştır. Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesindeki tüm alan/dallar/zümreler "Çıraklık Programı" münferit birimi altında toplanmıştır. Böylece Mesleki Eğitim Merkezleri kurumsal rapor ve eylem planı yanı sıra Çıraklık Programı birimi raporu ve eylem planı hazırlayacaklardır. Mesleki Eğitim Merkezi kurum müdürlerimizin daha önce tanımladıkları münferit birim(ler) varsa bunları sistemden silmeleri ve Çıraklık Programı münferit birimini tanımlamaları gerekmektedir.


» Öz Değerlendirme Takvimi

Sorumlu Kurum Faaliyet Faaliyet Aralığı
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Portal giriş şifrelerinin okullara ulaştırılması Nisan 2017
MTE okul/kurumları Öz değerlendirme portalı üzerinden rapor ve eylem planlarının hazırlanarak İl Milli Eğitim Müdürlükleri onayına sunulması 2 Mayıs - 30 Haziran 2017
İl Milli Eğitim Müdürlükleri Okul ve kurumlardan gelen rapor ve eylem planlarının değerlendirilerek uygun bulunanların onaylanması (Uygun bulunmayan raporlar, açıklaması da yapılarak yeniden düzenlenmek üzere okullara iade edilecek.)
"İl Kalite İzleme ve Değerlendirme Raporu"nun hazırlanıp onaya sunulması
1 Haziran - 31 Temmuz 2017
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı İl MEM’lerden gelen raporların değerlendirilerek onaylanması 3 Temmuz- 1 Ağustos 2017
MTE Okul ve Kurumları Onaylan eylem planlarının uygulanması Eylül 2017 - Nisan 2018
©2017 T.C. MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü | Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Tüm hakları saklıdır. Gizlilik, kullanım ve telif hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.
İçeriğin tümünün veya bir kısmının kopyalanması, kullanılması, yayınlanması yasal izne tabidir.

20 kişi bağlı
KAPAT