Öz Değerlendirme Portalı
Şifre Hatırlatma
veya
veya
Uyarı ve Açıklamalar:
 • Şifrenizi öğrenmek için sistemde kayıtlı e-postanızı (veya kullanıcı adınızı) ilgili alana yazıp "Gönder" deyiniz.
 • Şifre sistemde tanımlı e-posta adresinize gönderilir.
 • Kurum müdürü kullanıcıları kuruma ait resmi e-posta adreslerini kullanacaktır. Örneğin: 999999@meb.k12.tr
 • Birim sorumluları kurumları tarafından sisteme tanımlanan kişisel e-posta adreslerini kullanacaktır.
 • İl MEM MTE şubesi, mesleki ve teknik eğitim şubesine ait resmi e-posta adreslerini kullanacaktır. Örneğin: meslekiegitimXX@meb.gov.tr
 • Şifre e-postası başarılı biçimde gönderildiği halde şifre mesajını almayan kullanıcı;
  1. Gereksiz e-posta (spam) klasörünü kontrol etmelidir. (Spam klasörüne düşen mesajlara "Bu ileti spam değil" denilmesi gerekir, aksi halde sorun devam edecektir.)
  2. Tanımlı e-posta hesaplarını kurum idaresi ile kontrol etmeli, hata varsa düzeltilmesini sağlamalıdır.
  3. Sorun yinde de devam ediyorsa Bakanlık biriminden yardım istenmelidir.
 • Kurum kullanıcılarının e-postaları ile ilgili hatalar kurum idaresince düzeltilecektir.
 • Şifre e-postası başarılı biçimde gönderildiği halde kurumsal e-posta adresine şifre hatırlatma mesajı gelmiyorsa;
  1. E-posta hesabının çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli (Kurumsal e-posta adresine herhangi bir hesaptam e-posta gönderilir, gönderilen e-posta alınmıyorsa kurumsal e-posta çalışır durumda değildir.),
  2. Kurum e-postası çalışmıyorsa il MEM bilgi işlem birimi ile iritibata geçilerek kurum e-postasının çalışır hale getirilmeli,
  3. MEB Yardım Masası kullanılarak e-posta alıp-gönderme ile ilgili yardım talebi oluşturulmalı,
Yükleniyor...