MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
Kalite Güvence Sistemi

Kalite Güvence Sistemi

Mesleki ve teknik eğitimde "Kalite Güvence Sistemi" öz değerlendirme, iç değerlendirme ve dış değerlendirmeden oluşur. Eğitimin kalitesini gözlemlemeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Kalite Güvence Sistemi rehberlik ve denetim ölçütleri Avrupa Mesleki Eğitim Kalite Güvencesi (EQAVET) kalite göstergeleri ve EFQM modeli ile uyumludur.
https://www.eqavet.eu
https://www.efqm.org

Öz Değerlendirme

Öz değerlendirme birey, ekip ya da kurumların kendi kendilerini belirli yöntem ve teknikler kullanarak belirlenen standartlar doğrultusunda değerlendirmeleridir. Öz değerlendirmede amaç; ulusal ve uluslararası kalite ölçütlerine göre kurumların planlama yapması, çıktıların izlenmesi ve değerlendirilmesi, kurumsal kalite hafızasının oluşturulması ve kurumda iç kalite kontrol sisteminin kurulmasıdır.

Dış Değerlendirme

Dış değerlendirme bir rehberlik faaliyeti olarak okul gelişimine katkı sağlar. Kurumda kalite kültürünü oluşturmanın yanı sıra öz değerlendirmenin etkinliğini ölçmek için kullanılan şeffaf bir araçtır. Dış değerlendirmeden gelen veriler doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarının hizmet kalitesini en iyi seviyeye çıkararak kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

DUYURULAR

Dış Değerlendirme Uygulama Rehberi

Dış Değerlendirme Uygulama Rehberi için tıklayınız


Dış değerlendirmede kullanılanacak formlar

Taslak Dış Değerlendirme Raporu PDF Word
İzleme Değerlendirme Performans Göstergeleri Tablosu PDF Word

Dış Değerlendirme Geri Bildirim Raporları

25-29 Mart 2019 ve 24-26 Nisan 2019 tarihlerinde 96 eğitim kurumunda gerçekleştirilmiş olan dış değerlendirmelere ait Geri Bildirim Raporları http://ozdegerlendirme.meb.gov.tr/gb adresinde erişime açılmıştır.
Belirtilen tarihlerde dış değerlendirme yapılan illerin il milli eğitim müdürlükleri ve dış değerlendirme yapılan eğitim kurumları ilgili sayfadaki giriş ekranına Öz Değerlendirme portalı kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak raporlara erişebilirler.

Kalite Güvence Sistemi Yönergesi

08/05/2019 tarih ve 9127643 sayılı Kalite Güvence Sistemi Yönergesi için tıklayınız

Öz Değerlendirme Uygulama Rehberi

Öz Değerlendirme Uygulama Rehberi için tıklayınız

Öz Değerlendirme Portalı Dış Değerlendirme Portalı

Öz Değerlendirme Takvimi

Faaliyet Sorumlu Birim Tarih
Öz değerlendirme portalına kurum tanımlamalarının yapılması, portalın raporlamaya hazır hale getirilmesi Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı Nisan
Kurum ve münferit birim öz değerlendirme rapor eylem planlarının hazırlanması, portala girilmesi ve onaylarının tamamlanması Eğitim Kurumları Mayıs - Haziran
Kurumsal öz değerlendirme rapor eylem planlarının il millî eğitim müdürlüğü kalite komisyonunca incelenmesi ve onaylanması İl Millî Eğitim Müdürlüğü Haziran
İl millî eğitim müdürlüğü kalite komisyonunca onaylanan kurumsal öz değerlendirme rapor eylem planlarının incelenmesi Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz - Ağustos
Kurum ve münferit birim eylem planlarının uygulanması ve faaliyet raporlamasının yapılması Eğitim Kurumları Eylül - Haziran
Kurumlarda dış değerlendirmenin planlanması ve gerçekleştirilmesi Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı Eylül - Haziran